Стани наш партнер

Ве молиме пополнете ја формата за регистрација. Сите полиња се задолжитени.
Податоци за компанијата
Назив на компанијата:
Адреса
Град:
Поштенски код:
Телефон:
Лице за контакт:
Е-маил:

Аитоникс

Менхетен Бизнис Центар, кат 1, ул. Васил Ѓоргов 20А, 1000 Скопје, Македонија
телефон: +389-(0)2-329-8338, +389-(0)2-324-6225 | факс: +389-(0)2-322-1966 | e-mail: info@aitonix.mk


Copyright © 2018 AITONIX. Сите права се задржани.