18 years experience in the IT world!

Кариера

Job position: Enterprise Systems Development Manager

Who we are AITONIX is one of the largest ICT wholesale distribution and software design company that operates on the Macedonian market and the neighboring markets as well, including Albania,…

СЕРВИСЕР ЗА ИТ УРЕДИ И ОПРЕМА ВО СЕКТОР ЗА СЕРВИС И ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

AITONIX е една од најголемите компании за IT дистрибуција и изработка на софтвер која оперира на македонскиот пазар и на пазарите во соседните Балкански држави (Албанија, Косово, Бугарија). Благодарение на…